Valitor logo

Kvörtun

Meðhöndlun kvartana

Valitor hefur í samræmi við reglur nr. 1001/2018 um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, greiðslustofnana og rafeyrisfyrirtækja sett sér verklagsreglur til að tryggja að kvartanir og önnur sambærileg erindi fái skjóta, skilvirka og sanngjarna afgreiðslu.

Stefna um meðhöndlun kvartana

Móttaka allra kvartana er staðfest og upplýsingar veittar um meðhöndlun þeirra. Öllum kvörtunum skal svarað skriflega, eða með sambærilegum hætti, innan fjögurra vikna. Takist ekki að svara kvörtun innan tímamarka skal sá er kom kvörtun á framfæri upplýstur um töfina, ástæður hennar og hvenær svars sé að vænta.

Ef þú sem viðskiptavinur Valitor vilt koma á framfæri formlegri kvörtun eða ábendingu skaltu fylla út reitina hér að neðan. Vinsamlega reyndu að lýsa málsatvikum eftir bestu getu og láttu öll gögn sem tengjast kvörtuninni fylgja.

Þá má einnig senda okkur kvörtun eða ábendingu skriflega á heimilisfangið:

Valitor hf
Dalshrauni 3
220 Hafnarfjörður.

eða hringja í þjónustuver Valitor í síma +354 525 2000

Sé kvörtun ekki að fullu tekin til greina hefur viðskiptavinur málskotsrétt til Úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki, en nefndin er hýst hjá Fjármálaeftirlitinu og fjallar um ágreining viðskiptamanna við lánastofnanir.

Viðskiptavinur getur haft samband við Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki með því að fylla út sérstakt málskotseyðublað og skila því eða senda í pósti. Sjá nánar www.fme.is/eftirlitsstarfssemi/urskurdarnefndir/

Fjármálaeftirlitið FME
Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki
Katrínartún 2
105 Reykjavík
Sími: 520 3888
Tölvupóstur: urskfjarm@fme.is